Psycholog radí pět kroků, jak si zlepšit sebevědomí

- Komerční sdělení -brilantní

Hlavním problémem podle odborníka je, že sebevědomí je nestabilní a může se měnit ze dne na den.

Příliš vysoké sebevědomí, které hraničí s arogancí, se ve společnosti nenosí, příliš nízké zase dokáže člověka zbrzdit v mnoha životních ohledech.

Základem je najít si zlatou střední cestu k sebehodnotě a sebedůvěrě, což vyžaduje nemalé úsilí. Když sebevědomí dosáhne zdravé hodnoty, člověk se cítí odolnější, méně zranitelný vůči odmítnutí a zároveň méně pod stresem, takže se mu do krve vyplavuje méně kortizolu, jehož vyšší hladina se pojí s neblahým dopadem na organismus.

Psycholog Guy Winch, který se této problematice věnuje už přes 20 let, říká, že sebevědomí je proměnlivé a člověk může změny pociťovat ze dne na den, ale v některých případech iz hodiny na hodinu.

Vytvořil tedy pět doporučení, kterými by se člověk měl řídit, když se vypořádává se situacemi útočícími na vnímání jeho vlastní hodnoty.

 1. Používejte pozitivní afirmace správným způsobem
  Afirmace představují ve zjednodušeném smyslu pozitivní myšlení. Jde o kladné představy a myšlenky, pozitivně orientované mantry, při kterých člověk postupně uvěří tomu, co mluví a co si myslí.

Jedná se o pozitivní způsob, s nímž běžně pracují i psychologové, protože je poměrně jednoduchý. Podle Winche však někteří lidé používají pozitivní afirmace špatně a spíše jim přivodí negativní pocity.

Například když si budou opakovat, že jsou nádherní a že budou úspěšní, těžko budou moci bez problémů uvěřit tomu, že je tomu tak, když jsou v hloubce duše přesvědčeni, že jsou oškliví a líní.

Psycholog tedy doporučuje vytvářet si afirmace, o kterých člověka předpokládá, že má šanci je zvládnout. Mantru „Budu úspěšný!“ tak změní třeba na „Vytrvám, dokud neuspěju!“

 1. Zjistěte, v čem jste dobří
  A dělejte to. Psycholog říká, že naše sebevědomí roste, když okolí i sobě demonstrujeme naše schopnosti a úspěchy v těch oblastech, na kterých nám záleží. V čemkoli jste dobří, snažte se na to klást důraz.

Klíčem je objevit základní dovednosti a talenty a najít si příležitosti, kde je využijeme. Dokonce je možná přeměníme na kariéru.

Pokud rádi běháte, přihlaste se do nějaké soutěže. Pokud mezi vaše záliby patří pečení, zorganizujte například jednou týdně posezení pro přátele, kde jim nějakou dobrotu přichystáte. Důležité je tedy nejen najít to, v čem jste dobří, ale také najít příležitost, kde svůj talent demonstrujete okolí.

 1. Naučte se přijímat komplimenty
  Ne každý se cítí komfortně, když dostane pochvalu, protože ji nedokáže přijmout či v horším případě považuje komplimenty za lži. Když je naše sebevědomí na bodě mrazu, ani milá slova nás nevytáhnou do výšin a máme přesně opačnou tendenci – bagatelizovat je.

Podle Guye Winche by to však mělo být přesně naopak a ve chvílích, kdy komplimenty nejvíce potřebujeme, bychom je měli od druhých tolerovat a přijímat.

Základem je předem si určit (a tohoto cíle se držet), že když nám někdo dá kompliment, nevysmějeme ho nebo nezmítneme jeho slova ze stolu, ale nahradíme je reakcí „děkuji“ nebo „to je od tebe milé.“

 1. Nekritizujte se
  Odborník konstatuje, že když jsme na dně, máme tendenci se navíc kritizovat a hledat na sobě chyby. Našemu sebevědomí tak dáváme pořádně zabrat. Zabojovat se však dá pomocí soucitu vůči sobě samému.

Když cítíte, že máte ve slabé chvilce chuť sami sebe za něco zkritizovat, položte si otázku, zda byste v takovém případě udělali totéž svému příteli.

Výsledkem je, že jsme mnohem soucitnější a citlivější vůči našemu okolí a na sebe zapomínáme, což může mít později dlouhodobý negativní dopad na naše sebehodnocení. Předtím, než si začneme vyčítat všechny možné i nemožné věci a kritizovat se, začněme se soustředit raději na to, jak se znovu „postavit na nohy“.

 1. Uvědomte si svou skutečnou hodnotu
  Když už nic nepomáhá, psycholog doporučuje udělat si přesný písemný seznam vlastních kvalit. Pokud se s vámi někdo rozešel, dejte si dohromady všechny vlastnosti, které z vás dělají dobrou partnerku či partnera. Když si je přečtete a zopakujete, přesvědčíte o nich sami sebe.

Pokud vás například po dlouhodobé snaze stále ještě nepovýšili v práci, oživte důvěru v sebe sama tím, že pouvažujete nad hodnotnými vlastnostmi vás jako zaměstnance.

Winch radí, že udělat si takové „cvičení“ je vhodné každý den nebo kdykoli, když člověk potřebuje povzbuzení. To, že ho dostane od sebe sama, je znakem narůstajícího zdravého sebevědomí.

Když si člověk vypracuje správné emocionální návyky a bude se na své kvality dívat zdravým pohledem, v budoucnu bude umět odolněji reagovat na všechny negativní situace.

- Reklama -zpravy
- Komerční sdělení -pr článek

Redakce doporučuje

Články autora